Продукт

√ Правите стилуси са най -простият и най -често използваният тип стилус и се прилагат за прости функции, с които може да се осъществи директен контакт.
√ Стилусите със звезда са конфигурации с многокрайни стилуси с твърдо монтирани стилуси и се прилагат за повърхности и дупки, с които може да се осъществи директен контакт. Тази конфигурация предлага гъвкавост, позволявайки на върха да осъществи контакт с различни функции, без да променя стилуса.
√ Стилусите на цилиндрите са изработени от волфрамов карбид, рубин и керамика и се прилагат за измерване на ламарина, пресовани компоненти и тънки детайли, когато не може да се гарантира правилен контакт с топки. В допълнение, могат да се изследват различни функции с резба и да се разположат центровете на отворите.
√ Аксесоарите са полезни за по -точно адаптиране на компонентите на сондата към специфични измервателни задачи. Qidu предлага широка гама от аксесоари, които са напълно обхванати в нашия каталог.